Privat
Bedrift
Proff

Elbil-lading

Sameier, borettslag og fellesgarasjer

I frittstående fellesgarasjer eller felles parkeringsanlegg i bygg vil det ofte være en god løsning å installere et laststyringssystem.

Øke kapasiteten? Eller fordele bedre?

Å installere et laststyringssystem i felles parkeringsanlegg kan være rimeligere enn å øke til maks ladekapasitet på alle parkeringsplasser. Vurder laststyring først - det vil trolig lønne seg.

Fordeling av kapasitet i fellesgarasjer

I frittstående fellesgarasjer eller felles parkeringsanlegg i bygg vil det ofte være en god løsning å installere et laststyringssystem. Det fordeler kapasiteten i anlegget på bilene etter behov, og slik at alle får ladet. Det er forskjellige systemer som kan installeres. Noen systemer lader ikke bilene når det ikke er ledig kapasitet i i sameiets nett, typisk 08.00 - 09.00 og 16.00 - 18.00 da forbruket er høyt i boligene. Andre systemer lader de første bilene som er tilkoblet på makseffekt. Når mange biler skal lade samtidig, fordeles kapasiteten på alle. Litt mindre kapasitet på hver bil - men det betyr ikke at man ikke får ladet. Den praktiske konsekvensen vil være at det tar noe lengre tid å fylle batteriet på hver bil helt opp. Etterhvert som en etter en får fullt batteri, frigjøres mer ladekapasitet som fordeles på de resterende bilene som er satt på lading.

Smarte ladesystemer er smart

Fordeling av utgifter i fellesanlegg

Lading i felles parkeringsanlegg kan skape andre utfordringer. Hvis enkelte i et sameie/borettslag ønsker lademulighet må man bli enige om fordeling av parkeringsplasser, kostnadsfordeling av installasjon og løpende strømutgifter osv.

Fremtidens løsninger

Flere og flere borettslag og sameier ser nå fordelen av å montere lademulighet på alle sine parkeringsplasser, uavhengig av antall elbileiere per i dag.

Det finnes også utstyr som forbereder garasjeanleggene for lading til alle, hvor bare de som har elbil som lades monterer selve ladeboksen og betaler for strømforbruket til egen bil. Antall elbiler øker raskt og behovet for ladeplasser tilsvarende. En bolig med lademulighet for elbil vil være mer attraktiv enn en uten lademulighet.

Må dele på strømmen for å redusere investeringene

Hvis man skal ha full ladekapasitet på alle parkeringsplassene samtidig, vil dette kreve svært mye strøm. Det er ikke sikkert at dagens nett tåler en slik effektøkning. Hvis nettselskapet må investere i nye transformatorer og kabler for å dimensjonere for maksimalt effektuttak, må kostnadene dekkes av kunden gjennom anleggsbidrag. Størrelsen på anleggsbidraget avhenger av en rekke forhold og må beregnes av nettselskapet i hvert enkelt tilfelle.