Privat
Bedrift
Proff

Brukerveiledning

Slik fungerer strømmåleren

Strømmåleren registrerer forbruket ditt på timebasis. Det gir deg nøyaktig informasjon om eget forbruk og spennende muligheter for tilleggstjenester for styring og smartere bruk av strøm.

Hafslund Nett selger ikke tilleggsutstyr eller tilleggstjenester, det får du hos andre enn oss. Det vi kan hjelpe med, er å åpne HAN-porten slik at nøyaktige data om ditt forbruk blir tilgjengelig for de tilleggstjenestene du ønsker å ta i bruk.

Slik fungerer strømmåleren

Brukerveiledning - strømmåler

Slik bruker du skjermen

skjermbilde av displaymeldinger på måleren. ill

Mer om måleren

Ingen avlesning med ny måler

Med automatisk strømmåler slipper du å levere måleravlesning hver måned.

Strømmåleren forenkler en del prosesser både for deg som kunde og for oss som nettselskap. I tillegg til at timebaserte målerverdier gir deg svært nøyaktig informasjon om eget forbruk, har de automatiske strømmålerne flere fordeler.

Slå av strømmen i hele boligen

Målerens bryter kan brukes til å slå av strømmen i hele boligen, noe som kan være praktisk f.eks. når hytta stenges for sesongen, eller når en bolig bytter eier eller leieboer. I enkelte tilfeller kan bryteren være deaktivert og ikke fungere når du trykker på denne. Du må da skru av kurssikringene for å slå av strømmen (ikke hovedsikringen). Er abonnementet stengt, kontakter du kundesenteret som forbereder åpning. Av sikkerhetshensyn må du selv trykke på bryteren for å slå på strømmen.

OBS! Vi ønsker at du ikke fjerner hovedsikringene dersom du forlater hytta/boligen for en periode. Bruk heller målerens bryter – da vil måleren fortsatt kommunisere med vårt radionettverk.

Målerbryter

Bryteren brukes til fra-/tilkobling av kundens anlegg. Når anlegget er tilkoblet, lyser kontrollampen grønt. Dersom bryteren er klargjort for tilkobling (men anlegget er frakoblet) vil lampen blinke grønt og nettkunden kan selv koble til anlegget ved å trykke på bryteren. Rødt blinkende lys betyr at anlegget er frakoblet og Hafslund Netts kundesenter må kontaktes. Bryteren kan fjernstyres av Hafslund Nett.

I enkelte tilfeller kan bryteren være deaktivert og ikke fungere når du trykker på denne. Du må da skru av kurssikringene for å slå av strømmen (ikke hovedsikringen).

Vil du lese mer om hvordan du kan bruke målerens knapper? Last ned brukerveiledning fra produsenten Aidon.

Fordeler for oss som nettselskap

Automatiske strømmålere (AMS) åpner muligheter for bedre og mer effektiv drift for nettselskapene, slik som:

  • Bedre overvåkning og kontroll av strømnettet

  • Raskere utbedring av strømbrudd

  • Bidrar til bedre forsyningssikkerhet

  • Legger til rette for nye former for klimavennlig energiproduksjon hos plusskunder 

  • Økt leveringskvalitet