Privat
Bedrift
Proff

Snø kan skape farlige situasjoner

Når det kommer mye snø, blir det ofte høye brøytekanter og store brøytehauger. Noen steder kan snøhaugene bli så høye at det kan skape farlige situasjoner.

Ta ansvar for barna

Når barn leker i snøen er det fristende å klatre i master eller opp på de høyeste snøhaugene. Ser du snøhauger hvor det kan oppstå farlige situasjoner, ta et bilde med mobilen. 
Meld fra her eller ring feilmeldingen 22 44 10 40, som er døgnbemannet.


Faremomenter ved snørydding

Lagring av snø

  • Vær oppmerksom på elektriske anlegg i nærheten

  • Snøhauger nær strømførende anlegg kan medføre en sikkerhetsrisiko

  • Ikke legg snøhauger under eller inntil gjerder/porter rundt høyspenningsanlegg

  • Høye snøhauger under linjer gjør at sikkerhetsavstanden kan bli for liten – dette kan føre til at personer klatrer opp på haugen og blir utsatt for livsfare.

Brøyteskader på strømskap

Dersom du oppdager skader på strømskap eller stolper langs veien, så meld fra til oss. Ta et bilde og send med så nøyaktig informasjon du kan. Brøyting og snørydding kan dessverre forårsake skader på strømskap og annet elektrisk utstyr.

Brøyting

Om du leier inn firma for brøyting, forklar at de som brøyter må unngå å lage snøhauger inntil strømmastene eller henvis til denne brosjyren om snørydding.