Privat
Bedrift
Proff

Slik kan du gi gode råd til dine kunder

Spørsmål om elbil og lading?

Trenger du tips til hvor dine kunder finner god info om smart og framtidsrettede løsninger for lading av elbil i borettslag, sameier eller enebolig?

Tips om ladeanlegg for elbil

Hafslund Nett får stadig flere meldinger som omhandler ladeanlegg til elbil. Ofte dreier disse seg om hvorvidt det er behov for å øke OVog spørsmål om stikkledning fram til ladeanlegg.

Smarte ladesystemer er smart

I mange tilfeller er det store fordeler ved å benytte seg av smarte ladesystemer. Smarte ladesystemer kan måle hvor mye av kapasiteten som er tilgjengelig, og sørge for å fordele ladingen utover døgnet til tider der belastningen er lav.

Laststyringens fordeler ved lading av elbil. ill

Å fordele lasten utover døgnet bidrar til at kunden kanskje kan greie seg med en mindre hovedsikring, noe som i mange tilfeller vil kunne innvirke på anleggsbidraget kunden må betale. I andre tilfeller vil kunden kunne greie seg med den hovedsikringen som allerede er der, dersom smarte ladesystemer benyttes.

Egen måler til ladeanlegg?

Egen stikkledning til ladeanlegg?