Privat
Bedrift
Proff

Strømbrudd

Opplever du strømbrudd? I strømbruddkartet finner du oversikt over feil og planlagte utkoblinger. Du kan klikke deg inn på berørte områder for mer informasjon.

Strømbruddkart

Gå til strømbruddkartet


Lurer du på noe av dette?

Uten strøm og ingen feil vist i kartet?

Berørt av planlagt strømutkobling?

Berørt av langvarige strømbrudd?

Savner du varsel om planlagte utkoblinger?

Har du sett skader på strømnettet eller andre el-installasjoner?

Hvor kan jeg melde fra om mørke veilys?

Her kommer

det flere

artikler