Privat
Bedrift
Proff

Tilbud på omlegging

Fra luftstikkledning til kabelstikkledning i bakken

Når du har lest den nødvendige informasjonen, kommer du til siden der du kan akseptere. Tilbudsnummer og brukernavn står i tilbudsbrevet du har fått tilsendt.

Veien videre

Straks du har akseptert tilbudet må du informere vår elektroentreprenør om dette, slik at de raskt kan starte sin del av arbeidet.

Hold fristen

Unngå at prosjektet ditt stopper opp. Fristen for å akseptere tilbudet står i e-posten du har fått.

Mer om pristilbud

Hafslund Nett benytter pristilbud i de tilfeller der kunde/utbygger må dekke kostnader ved nødvendige utbyggingstiltak i strømnettet som inneholder kostnader med og uten momsbelagte tjenester, eksklusiv eventuelle grunnarbeider.

Det beste tilbudet velges

Pristilbudet er beste tilbud etter forespørsel blant flere elektroentreprenører, og Hafslund Nett viderefakturerer kostnadene fra elektroentreprenøren uten påslag eller risikotillegg. Pristilbudet er gitt på grunnlag av de opplysninger Hafslund Nett har fått fra kunde/utbygger om prosjektets størrelse og forventet ferdigstillelse, på det tidspunkt forespørsel blir sendt til aktuelle tilbydere.

Hafslund Nett dekker kostnadene for den elektrotekniske delen av arbeidet ved tilbud på omlegging av luftstikkledning til kabelstikkledning i bakken.

Andre forhold

Dersom det etter at pristilbudet er gitt, påløper merkostnader som skyldes endring i forhold til de opprinnelige forutsetninger, vil merkostnadene som endringen medfører bli belastet kunde/utbygger som et tillegg til den tidligere oppgitte kostnadssum.

Forhold som kan forårsake merkostnader kan være endringer i den tekniske løsningen som pristilbudet er basert på, strømmålerkostnader i de tilfeller hvor antall strømmåleranlegg ikke er avklart fra elektroinstallatør, kostnader for eventuell grunnervervelse over tredjemanns grunn, forsinkelse i fremdrift, redusert tilgjengelighet i byggeperioden, endringer i rammevilkår osv. Dersom kunde/utbygger annullerer oppdraget etter at Hafslund Nett har bestilt elektroentreprenør, må kunde/utbygger dekke eventuelle påløpte kostnader.

Pristilbudet er basert på faste enhetspriser fra valgt elektroentreprenør.


Neste steg

Grunnarbeid (ved pristilbud)

hvitt bilde.