Privat
Bedrift
Proff

For deg som har mottatt tilbudsbrev fra oss

Tilbud på riving

Dette må du gjøre videre

Straks du har akseptert og betalt pristilbudet må du informere vår elektroentreprenør om dette, slik at de kan starte sin del av arbeidet.

Hafslund Nett benytter pristilbud i de tilfeller der kunde/utbygger må dekke kostnader ved nødvendige rivearbeider/utbyggingstiltak i strømnettet som inneholder kostnader med og uten momsbelagte tjenester, eksklusiv eventuelle grunnarbeider.

Det beste tilbudet velges

Pristilbudet er beste tilbud etter forespørsel blant flere elekroentreprenører, og Hafslund Nett viderefakturerer kostnadene fra elektroentreprenøren uten påslag eller risikotillegg. Pristilbudet er gitt på grunnlag av de opplysninger Hafslund Nett har fått fra kunde/utbygger om prosjektets størrelse og forventet ferdigstillelse, på det tidspunkt forespørsel blir sendt til aktuelle tilbydere.

Andre forhold

Dersom det etter at pristilbudet er gitt, påløper merkostnader som skyldes endring i forhold til de opprinnelige forutsetninger, vil merkostnadene som endringen medfører bli belastet kunde/utbygger som et tillegg til den tidligere oppgitte kostnadssum. Forhold som kan forårsake merkostnader kan være endringer i den tekniske løsningen som pristilbudet er basert på, forsinkelse i fremdrift, redusert tilgjengelighet i byggeperioden, endringer i rammevilkår osv. Dersom kunde/utbygger kansellerer oppdraget etter at Hafslund Nett har bestilt elektroentreprenør, må kunde/utbygger dekke eventuelle påløpte kostnader. Pristilbudet er basert på faste enhetspriser fra valgt elektroentreprenør. Det vil derfor være noen begrensninger i innsynet i prisgrunnlaget for enhetsprisene.

Hold fristen

Unngå at prosjektet ditt stopper opp. Les gjennom alle sidene med nødvendig informasjon. Til slutt kommer du til siden der du kan akseptere og betale pristilbudet. Tilbudsnummer, brukernavn og fristen for å akseptere og betale tilbudsbrevet finner du i e-posten du har fått tilsendt.


Neste steg

Grunnarbeid (ved riving)

hvitt bilde.