Privat
Bedrift
Proff

For deg som har mottatt tilbudsbrev fra oss

Tilknytning

1. Tekniske krav til kabelgrøft/-trasé

Følg kravene og husk at eventuelle grunnarbeider ikke er medregnet i anleggsbidraget.

2. Hold fristen

Unngå at prosjektet ditt stopper opp. Fristen for å akseptere anleggsbidraget står i e-posten du har fått.

3. Dette må du gjøre videre

Les gjennom alle sidene med nødvendig informasjon. Til slutt kommer du til siden der du kan akseptere og betale anleggsbidraget. Tilbudsnummer og brukernavn finner du i e-posten du har fått tilsendt.

Straks du har akseptert og betalt anleggsbidraget må du informere vår elektroentreprenør om dette, slik at de kan starte sin del av arbeidet.

Husk! Tenk fram i tid

Ikke legg kabelgrøften/-traséen på deler av eiendommen der det kan bli aktuelt med fremtidige bygg/installasjoner.


Klikk under for å komme til neste steg

Anleggsbidrag - tilknytning


Her kommer

det flere

artikler