Privat
Bedrift
Proff

Trefelling

For å sikre strømforsyningen er det viktig å ha kontroll på trær, busker, hekker og annen vegetasjon under og nær linjene våre. Dette gjelder både høy- og lavspenningsnettet.

Trefelling og beskjæring

Det er grunneier sitt ansvar å ha kontroll på vegetasjon under og nær strømførende linjer.

Dersom du ønsker hjelp til trefelling/beskjæring nær våre linjer eller anlegg må du bruke et av firmaene vi har godkjent for slike oppdrag.

Hafslund Nett kutter kun vegetasjon som kan komme i konflikt med vårt oppdrag om en sikker strømforsyning til våre kunder. Hvis vi må, har vi hjemmel for å kutte. Praksis rundt vegetasjonskontrollen varierer og det finnes ulike forskrifter vi forholder oss til.

Har hagen din kryssende strømnett?

Du må holde master og andre anlegg fri for busker, trær og hekker.

Farlige forhold

Har du lagt merke til et tre som har falt på linjen eller andre forhold du anser som til hinder for sikker strømforsyning? Du kan melde fra om farlige forhold her.

Planlegg godt og tenk fremover

Ønsker du planter og trær som med tiden vil vokse seg store, sørg for å plassere dem slik at de ikke kommer i konflikt med strømnettet. Plantes det under våre linjer og vegetasjonen ikke holdes lav nok, kan Hafslund Nett beskjære plantene dine. Dette vil nok gjøres kraftigere enn om du selv beskjærer jevnlig hvert år.

Lurer du også på noe av dette?

Kan jeg felle trær selv?

Hvor kan jeg bestille trefelling?

Har ikke Hafslund Nett ansvar for å rydde trær og busker?

Hva må ryddes bort og hvor mye må beskjæres?

Hvem skal fjerne det som kuttes?