Privat
Bedrift
Proff

Trygg lading av elbil

Vurderer du å kjøpe elbil bør du kalkulere inn oppgradering av elanlegget ditt, da det kan være nødvendig for sikker lading av elbilen hjemme.

Råd om lading

  • Unngå lading via vanlig stikkontakt

  • Unngå bruk av skjøteledning

  • Sjekk det elektriske anlegget først

Husholdnings-stikkontakter anbefales ikke

Lading via en vanlig husholdningsstikkontakt, kalt "Schuko" på fagspråket, anses ikke som sikker lading. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier at maksimal kontinuerlig belastning for en vanlig stikkontakt uansett ikke bør overstige 10 ampere.
Flere råd om elbil og lading finner du på dsb.no

Hvor gammelt er det elektriske anlegget ditt?

Om lag 70 prosent av elbileierne lader elbilen hjemme. De aller fleste lader uten å ha oppgradert sitt elanlegg for sikker lading. Eldre elektriske anlegg er vanligvis ikke prosjektert og bygd for å håndtere lading av elbiler, noe som kan medføre overopphetning og brannfare.

Veggmontert ladeboks er best

En elbil krever mindre strøm til lading enn mange tror. De fleste trenger derfor ikke å forsterke hovedsikringen.

Vi anbefaler en egen strømkurs/sikring i sikringsskapet med kabel til en veggmontert ladeboks. En såkalt "Mode 3-boks - Type 2-kontakt" (også kalt den nye elbilkontakten) anses for å være en god og sikker løsning.

Vi anbefaler

Fastmontert ladeboks på veggen er den beste løsningen for lading av elbil og den som gir deg best sikkerhet. Fordeler med Mode 3

Veggmontert ladeboks må settes opp av en autorisert el-installatør. Hjelp til å finne autorisert installatør får du i Elvirksomhetsregisteret.
Kostnader for et komplett nytt ladeanlegg vil ligge mellom 10 og 20 000 kroner. Da får du en veggmontert ladeboks som kan brukes av alle nyere elbiler, og er innført som standard ladekontakt i EU. 

Lurer du også på noe av dette?

230 eller 400 volt, 1-fas eller 3-fas?

Hurtiglading hjemme

Skjevspenning

Anleggsbidrag

Lading av elbil ved fare for lyn