Privat
Bedrift
Proff

Utviklingsmuligheter

Vi legger stor vekt på kontinuerlig personlig og faglig utvikling hos våre medarbeidere.

Introduksjonskurs for nye medarbeidere

Alle nyansatte i Hafslund Nett deltar på introduksjonskurs som gir god innsikt i selskapets organisering, de viktigste ansvarsområdene og fokusområder framover. Som nyansatt er dette også en viktig arena for å utvikle nettverk internt i selskapet. Disse nettverkene gir økt kunnskap om de ulike divisjonene, styrker kompetanseoverføring mellom medarbeidere og skaper karrieremuligheter i selskapet.

Utviklingsfond for videre utdanning

Eget personalutviklingsfond skal bidra til å fremme utviklingen av det faglige og personlige kompetansenivået i Hafslund, og stimulere ansatte og tillitsvalgte som aktivt søker egenutvikling og videreutdannelse.

Utviklingsprogrammer på flere nivåer

For å ivareta og videreutvikle interne ressurser best mulig har Hafslund etablert egne utviklingsprogrammer som gjennomføres ved behov.

"Glød", "Vekst" og "Kraft"

"Glød" er et utviklingsprogram for ansatte som allerede gløder litt ekstra for jobben sin. "Vekst" er tilpasset nye ledere som får personalansvar for første gang, mens "Kraft" er et tilbud de mer erfarne lederne i konsernet.