Privat
Bedrift
Proff

v1.0

Vilkår for HAN-port

Personvern

Data om forbruk ansees som personopplysninger og trenger en viss beskyttelse.
Det er du som kunde som selv som eier data som strømmes ut av HAN-porten og har dermed ansvaret for hvordan dataene blir behandlet. For at Hafslund Nett skal kunne sikre personopplysninger må du som kunde bekrefte at måleren det gjelder er fysisk sikret, se neste avsnitt.

HAN-porten kan åpnes dersom du ønsker å koble til eksterne smart-hjem tjenester via din automatiske strømmåler.
Åpning av HAN-port er en tilleggstjeneste som:

  • ikke er nødvendig for den vanlige leveransen av strøm hjem til deg

  • krever ditt aktive samtykke og en bestilling fra deg for å iverksettes

  • du når som helst kan trekke tilbake ditt samtykke til og få porten lukket igjen. Kontakt oss på tlf 21 49 03 00 dersom dette er ønskelig.

Krav til sikring av forbruksdata

Når en forbruker ber om å få åpnet HAN-porten for lesing av egne forbruksdata kan kundens data beskyttes enten ved kryptering eller ved fysisk sikring
I følge Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) vil tilstrekkelig fysisk sikring innebære at måleren står inne i kundens egen bolig eller at den står i et låsbart skap/rom. For kunder i borettslag eller sameie med felles målerrom vil låsbare felleskap eller fellesrom sammen med andre kunders målere være tilstrekkelig fysisk sikring. Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt sin tilslutning til dette, les mer i NVEs rapport nr. 70/2018, side 23.
Hafslund Nett har valgt fysisk sikring som sikkerhetstiltak i tråd med NVE sin rapport.

Forbehold vedrørende leveransen av data fra HAN-porten

Hafslund Nett kan på grunn av tekniske forhold ikke garantere at datastrømmen fra HAN-porten vil være tilgjengelig uten avbrudd. Kunden må derfor sørge for at de tekniske løsninger som tilkobles HAN-porten kan fungere etter hensikten selv med kortere eller lengre avbrudd av HAN data.

Hafslund Nett følger de til enhver tid gjeldene standarder for datastrøm fra HAN-porten, og det er kundens ansvar for at tilkoblet utstyr støtter disse standardene.

Hafslund Nett kan ikke ta ansvar for direkte eller indirekte kostnader som følge av avbrudd i datastrømmen fra HAN-porten. Bruk av data fra HAN-porten skjer på kundens eget ansvar. Nettselskapet har ikke ansvar for eventuelle tap som følge av bruken, herunder tap som følge av feil eller mangler ved dataene.

Åpning og lukking av datastrømmen fra HAN-porten vil skje med en viss tidsforsinkelse. Det vil i enkelte tilfeller kunne være forsinkelser opp til flere dager fra bestilling av åpning eller lukking og frem til dette er gjennomført.