Arbeid nær linjer

Unngå ulykker - snakk med oss på forhånd

Sikkerhetssone på 30 meter fra høyspenningslinjer 

Dersom man skal utføre anleggsarbeid eller trefelling innenfor sikkerhetssonen Hafslund Nett kontaktes på forhånd. Da kan vi gi råd og sørge for at arbeidet kan gjøres uten fare for skade på personer eller anlegg.

 
 Kran ved høyspentlinjer. Foto.

Farlig arbeid? Kontakt oss!


Driftssentral

22 44 10 40
(døgnåpen telefon)
 

Anleggs- og skogsmaskiner, transport, heise- og løfteoppdrag

Arbeider du med anleggsmaskiner, skogsmaskiner eller andre redskaper som krever stor, fri høyde, må du undersøke om det finnes høyspenningslinjer i nærheten av arbeidsstedet. Skal du arbeide nærmere enn 30 meter fra linjen, må du kontakte Hafslund Nett på forhånd.

Trefelling

Trefelling i nærheten av høyspenningslinjer skal foregå på en slik måte at farlige situasjoner ikke oppstår. Ta kontakt med oss hvis du skal felle trær nær Hafslund Netts høyspenningslinjer. Vi gir deg råd og vil sørge for at arbeidet kan utføres på en sikker måte, slik at skade ikke oppstår på personer eller anlegg. Ved anleggsoppdrag eller trefelling nær ved høyspenningslinjer kontaktes vår driftssentral for avtale og nærmere befaring.

Det er ikke lov å lagre tømmer, masser eller redskap nær eller under høyspenningslinjer.

Hva gjør du hvis uhellet er ute?

Kommer kjøretøy i berøring med en høyspenningslinje skal du omgående:

  • Varsle driftssentralen så raskt som mulig - tlf 22 44 10 40
  • Sørge for at ingen kommer i nærheten av eller i berøring med kjøretøyet
  • Bli sittende i kjøretøyet til du får beskjed om at strømmen er slått av

Dersom du på grunn av brann må forlate kjøretøyet:

  • Unngå kontakt med kjøretøy og jord (bakken) samtidig
  • Hopp ned på bakken med bena godt samlet
  • Fjern deg fra kjøretøyet ved å hinke eller gå med korte skritt
 

Skal du bygge på eller sette opp terrasse?

Selv om du kanskje bare skal gjøre mindre byggetiltak på egen tomt, vil det i mange tilfeller være nødvendig å ta kontakt med oss. Allerede i planleggingsfasen må du sjekke om en ny terrasse eller garasje kan komme i konflikt med krav til fri høyde og/eller avstand til linjer, kabler og installasjoner. Har du spørsmål om avstandskrav, kan du kontakte oss.