Bygge nytt, rive eller forandre?

Skal du bygge, rive eller forandre noe i eller rundt boligen din, er det en del du bør vite før du setter igang. Strømkabler kan være livsfarlige. Snakk med oss for å unngå problemer hvis det skal utføres arbeid nær linjer. Skader som blir påført nettanlegg eller strømkabler kan utsette både deg selv og andre for fare. Skader kan også føre til at deler av samfunnet kan bli uten strøm i perioder, og det kan få store økonomiske konsekvenser.

Teknisk kundesenter kan svare dersom det gjelder:

  • Regulerings- / arealplaner 
  • Planer for strømforsyningen til nye utbyggingsområder
  • Omlegging / flytting av eksisterende nett
  • Tilknytningspunkt for nyanlegg
  • Nye tilknytninger og ombygginger som medfører økning av overbelastningsvern
  • Endring fra 1-fase til 3-fase
  • Omlegging fra luft til kabel med og uten økning av overbelastningsvern  
  • Rivemelding

Produktpakker

Forskjellige tiltak i strømnettet er satt sammen av faste produktpakker som er tilbudt fra billigste godkjente entreprenør forespurt av Hafslund Nett. Eksempler på dette er planlegging, tilrettelegging, befaring, montering, transport og i noen tilfeller kabelrør. Dersom du ønsker mer informasjon om hva hver produktpakke inkluderer, kan du ta kontakt med teknisk kundesenter eller aktuell nettplanlegger. Ved henvendelse til oss er det en fordel om du har referansenummer for melding om installasjonsarbeid eller innkjøpsordre mot utførende entreprenør klart. 

Rivemelding

Alle som skal rive bygninger er pliktige til å melde fra til nettselskapet i god tid før riving kan starte. Mer om rivemelding.

For deg som skal bygge

Prosessen trinn for trinn hos Hafslund Nett.