Godkjente entreprenører i vårt forsyningsområde

Når Hafslund Nett får en kundehenvendelse som gjør at det blir behov for en endring i distribusjonsnettet, kontakter vi entreprenørmarkedet og innhenter tilbud på oppdraget. Det beste tilbudet formidles til kunden, som aksepterer tilbudet elektronisk eller skriftlig. Deretter bestiller Hafslund Nett oppdraget på vegne av kunden hos den valgte entreprenør.

Bilde av godkjent el-entreprenør. Foto.

Kun godkjente entreprenører


Hafslund Nett godkjenner hvilke entreprenører som kan prosjektere og utføre elektromontasjetjenester i vårt nett.

Da vet vi at våre kunder har kvalifiserte leverandører til oppgaver de ønsker utført.

Hafslund Nett bestiller jobben på vegne av kunden

Kontakt mellom kunde og entreprenør må avventes inntil nettselskapet har foretatt en formell bestilling av oppdraget.

Når oppdraget er utført er det Hafslund Nett som får faktura fra utførende entreprenør, for så å fakturere kunden i henhold til avtalt pris. 

Kunden vil også bli fakturert eventuelle kostnader for måler og målerutstyr.

Rammeavtaler med kvalifiserte leverandører

Hafslund Nett har, etter anbudsrunde, inngått rammeavtaler med utvalgte områdeleverandører for utførelse av lavspenningsoppdrag med en kostnad opptil 150 000 kroner. 

For oppdrag med en kostnad over 150 000 kroner foretar nettselskapet en tilbudsforespørsel i entreprenørmarkedet i hvert enkelt tilfelle.