Erstatningsansvar

Skader på Hafslunds strømnett som nettstasjoner, kabler og ledninger kan få store konsekvenser og gjøre mange strømløse. Den som forårsaker skaden vil bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som følge av strømbruddet. Erstatningsbeløpene kan bli store ved større hendelser.

To menn med papirer. Foto.

Spør først – grav etterpå


Dersom en strømkabel blir skadet ved graving kan du bli stilt økonomisk ansvarlig.

Sett deg grundig inn i hvilke forpliktelser du har. 

Erstatningsansvar

Store verdier ligger i bakken, som strøm- og datakabler og rør for vann og avløp. Skader på våre kabler kan medføre erstatningsansvar for:

  • kostnader som følge av brudd i strømleveranse
  • reparasjons- og materialkostnader

Et eksempel: En gravemaskinfører skader en 11 kV kabel / linje i et boligområde. Skaden medfører et utfall av strømforsyningen for 1000 nettkunder. Da kan erstatningsbeløpet bli cirka 200 000 kroner for skadevolder.

Økonomisk ansvarlighet

Dersom brudd i strømforsyningen skyldes skader etter for eksempel gravearbeid eller trefelling utført av andre enn nettselskapet, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader nettselskapet blir påført som følge av skaden. Hafslund Nett vil reise økonomiske krav overfor den som har forårsaket slike skader i vårt strømnett.

Kort om regelverket

Alle nettselskaper er pålagt et økonomisk ansvar overfor sine kunder ved avbrudd i strømforsyningen (KILE-ordningen, KILE står for "Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi"). Nettselskapet får redusert sin inntektsramme som følge av strømavbrudd i nett med spenning over 1 000 volt (høyspenningsnett). KILE-ordningen omfatter også svært langvarige avbrudd (over 12 timer) i både høy- og lavspenningsnettet.

KILE-ordningen er regulert av Forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer og i Forskrift nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet. Mer om KILE-ordningen finner du på NVEs nettsider.

Flere detaljer om erstatningsansvar