Rivemelding

Ved riving av bygninger må det innhentes skriftlig uttalelse fra Hafslund Nett. 

Ta kontakt i god tid

Det er viktig å ta kontakt i god tid før riving er aktuelt, særlig ved større rivningsarbeider. Husk å ta hensyn til behandlingstiden. Det kan være at vi har en transformatorstasjon (nettstasjon) inne i, eller i umiddelbar nærhet av bygningen som skal rives. I slike tilfeller må den som er ansvarlig for rivingen kontakte Hafslund Nett minst ett år før rivingen skal starte, slik at det er mulig å flytte nettstasjonen før rivingen starter.

 
Gravemaskin. Foto.

Husk vedlegg

Tegning, skisse eller kart må vedlegges meldingen og vise hvilken bygning som skal rives.


Hafslund Nett vurderer hva som må gjøres, og sender tiltakshaver skriftlig informasjon om den videre saksgangen.

Behandlingstid

Anleggets type og størrelse påvirker (maksimum) behandlingstid. 

  • Luft/kabelstikkledning - 30 dager
  • Større lavspentanlegg/fordelingsskap og lignende - 50 dager
  • Transformatorstasjon (nettstasjon) - 1 år