Jordfeil

Feil på elektriske anlegg eller apparater kan føre til jordfeil. Jordfeil kan utgjøre stor brann- og berøringsfare.

Jordfeil oppstår når strømførende ledninger kommer i kontakt med jordete og utsatte deler av det elektriske anlegget, eller i direkte kontakt med jordleder. Jordfeil kan for eksempel oppstå i en varmvannsbereder, varmekabler eller ved at en spiker/skrue treffer en ledning. Slike feil kan være vanskelig å lokalisere, og kan gi uheldige utslag hos alle de kunder som er tilkoplet den samme transformatorstasjonen.

En jordfeil kan altså befinne seg i ditt anlegg, hos en nabo eller i vårt distribusjonsnett.

 
Jente ved en vaskemaskin. Foto
 

Mistanke om jordfeil i det elektriske anlegget?


Slik tester du jordfeilbryteren

Innholdet i sikringskapet

Støt

Har du opplevd å få støt ved kontakt med elektrisk anlegg/utstyr, så er dette et tegn på jordfeil. Kontakt elektriker så fort som mulig. Kontakt lege dersom støtet oppleves som alvorlig.

Eiers ansvar

Det er eieren av det elektriske anlegget som er ansvarlig for at eget anlegg og at elektrisk utstyr er i forskriftsmessig stand i henhold til gjeldende forskrifter (FEL/NEK400). Arbeid med elektriske anlegg må utføres av kvalifisert personell fra en godkjent elektrovirksomhet.