Mørke veilys

Hafslund Nett har ikke ansvar for veilys

Veilys på kommunale veier eies og driftes av kommunen.

Belysning på riks- fylkes- og europaveier tilhører Statens vegvesen. 

Meld fra om mørke veilys

Riks-, fylkes,- europavei
Statens vegvesen
175
Oslo
kommune

bymelding.no

Bærum kommune

Meld om feil

Asker
kommune

Meld om feil

 

For melding av mørke veilys i øvrige kommuner henvises det til kommunens hjemmeside.