Mørke veilys

Hafslund Nett har ikke ansvar for veilys

Veilys på kommunale veier eies og driftes av kommunen.

Belysning på riks- fylkes- og europaveier tilhører Statens vegvesen. 

Meld fra om mørke veilys

Riks-, fylkes,- europavei
175
Oslo
kommune
810 00 190
Bærum kommune
67 50 40 69
Asker
kommune
66 90 90 90
 

For melding av mørke veilys i øvrige kommuner henvises det til kommunens hjemmeside.