Registrerte strømbrudd på anlegget siden 1. januar 2016

Journalnr Dato Type hendelse
Bestill varsel om strømbrudd og planlagte utkoblinger

Spørsmål og svar