Nye strømmålere hos alle før 2019

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har besluttet at alle strømkunder i Norge skal få montert ny automatisk strømmåler innen 1. januar 2019.

Den største moderniseringen på over 100 år

Innføringen av nye automatiske strømmålere er den største moderniseringen av strømnettet i Norge på over 100 år.

De nye strømmålerne vil legge til rette for framtidige tilleggstjenester som kan gi kundene bedre informasjon om strømforbruket.

 
Strømmåler. Foto

Nå blir det slutt på å lese av måleren selv


Heretter kommer strømmåleren selv til å sende inn dine forbruksdata til nettselskapet.

 

For nettselskapene er dette også en klar fordel. Nøyaktig og rask innrapportering av forbruksdata gjør det enklere å lage en mer presis faktura.

Nye strømmålere legger også til rette for nye muligheter. Nå kan våre Plusskunder - kunder som produserer sin egen klimavennlige energi - lettere få mulighet til å mate overskuddstrøm tilbake i strømnettet slik at den kan omsettes og brukes av andre.

Du kan lese mer om fordelene de nye målerne fører med seg her.

700 000 målere skal byttes i vårt område

Hafslund Nett har 700 000 strømmålere som skal byttes før 2019. Det betyr at vi skal bytte 1 000 målere hver dag i den perioden arbeidet pågår. Det sier seg selv at dette er en stor oppgave som krever nøye planlegging og effektiv gjennomføring. Her kan du kan lese hvordan målerbyttet foregår i praksis.