Fakta om nettleie

Nettleien er fraktprisen for hver kilowattime (kWh) kundene forbruker. Nettleien du betaler er fordelt på et årlig fastbeløp samt et energiledd. Energileddet er avhengig av hvor mange kWh du bruker. Kakediagrammet viser fordelingen for en privatkunde med et årlig forbruk på 20.000 kWh og med nettleiepris fra 1. januar 2018.

Nettleie og avgifter

På toppen av nettleien kommer de offentlige avgiftene, som utgjør en vesentlig del av totalen. Økte avgifter gir økt nettleie.

Nettselskapenes inntekter reguleres av myndighetene

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som regulerer inntektene til både Hafslund Nett og alle andre nettselskaper i landet. De generelle kravene om hva nettleien skal gå til gjelder for alle.

Myndighetene tildeler hvert nettselskap en ramme for hvor store inntekter de kan ha, en såkalt "inntektsramme". Nettselskapenes inntekter kommer fra nettleien som kundene betaler.

Dette går nettleien til

Nettleien skal dekke flere ting: drift og administrasjon, vedlikehold og investeringer, renter og avdrag på gjeld.

Det koster nesten det samme å drive nettet uansett om det fraktes mye eller lite strøm. Derfor senkes ikke inntektsrammen selv om strømforbruket går ned.

En liten del av nettleien går dessuten til å dekke tapet i nettet (fysisk svinn når strømmen transporteres over store avstander). Størrelsen på tapet i nettet varierer - derfor er en mindre del av nettleien variabel.

Nivået på nettleien regnes ut i tre steg

  • 1) Myndighetene fastsetter hvor stor inntekt et nettselskap kan ha.
  • 2) Selskapet anslår hvor mange kWh kundene vil bruke i året som kommer.
  • 3) Ut fra det regner man ut hvor stor nettleien blir per kWh.

Differansen mellom det beregnede og faktiske forbruk utløser såkalt mer- eller mindreinntekt. Hvis kundene for eksempel bruker mindre strøm enn antatt, må selskapene øke nettleien. Hvis kundene bruker mer strøm enn det nettselskapet har beregnet, må nettleien settes ned. Selskapene får uansett ikke mer nettleieinntekter enn det myndighetene har fastsatt.

Hvilke faktorer kan påvirke nettleien?

Når nettleien går opp eller ned, kan det skyldes en eller flere faktorer.