Samme faktureringsmåte for alle husholdningkunder fra 1. januar 2017

Fra 1. januar 2017 endrer Hafslund Nett faktureringsrutinene slik at alle husholdningskunder, også de med årsforbruk under 2000 kWh, vil bli avregnet etterskuddsvis hver måned. 

Standard faktureringsrutine for alle husholdningskunder

Hafslund Nett har i lang tid hatt månedlig fakturering som standard faktureringsrutine for alle husholdningskunder med årsforbruk over 2000 kWh. Husholdningskunder som har hatt et årlig strømforbruk under 2000 kWh har til nå mottatt faktura hver tredje måned (kvartalsvis). Fra 1.januar 2017 blir faktureringsrutinen lik for alle husholdningskunder. Dette innebærer at alle husholdningskunder vil bli avregnet i februar.

Husk måleravlesning

For å kunne fakturere ditt faktiske forbruk, trenger vi en måleravlesning. Dersom du ikke leser av måleren, vil avregningen baseres på et beregnet forbruk. Vi ber deg om å melde inn avlest målerstand ofte, og så nær den 1. i hver måned som mulig.

Web, app eller SMS

Avlest målerstand kan meldes inn når som helst og gjerne via hafslundnett.no eller via Hafslund Netts App. Begge deler gir deg tilgang til oversikt over eget forbruk, informasjon om strømbrudd m.m.

Vil du vi skal minne deg på å lese av måleren?

Bestill varsel om måleravlesing her - du velger selv om du vil ha e-post eller SMS. Du kan selvsagt også legge inn slikt varsel i "innstillinger" i appen.

Har du fått ny, automatisk måler?

Hafslund Nett er i ferd med å innføre nye automatiserte målesystemer. Dette er et arbeid som vil pågå fram til 2019. Dersom du allerede er blant de som har fått installert en ny slik strømmåler, av typen Aidon, vil forbruket bli sendt automatisk inn til oss.