Fordeler med ny strømmåler

Den nye måleren gir muligheter for framtidige tilleggstjenester.

Fordeler for deg som kunde

  • Du slipper å lese av strømmåleren
  • Det blir lettere å styre strømforbruket på sikt
  • Du vil få bedre og mer oppdatert informasjon om ditt eget strømforbruk her
  • Din faktura vil bli basert på nøyaktige målerverdier
  • Den nye automatiske strømmåleren kan være plattform for nye og nyttige tilleggstjenester

Fordeler for oss som nettselskap

  • Bedre overvåkning og kontroll av strømnettet
  • Raskere utbedring av strømbrudd
  • Bidrar til bedre forsyningssikkerhet
  • Legger til rette for nye former for klimavennlig energiproduksjon hos Plusskunder
  • Økt leveringskvalitet

Framtidens strømmåler gir nye muligheter

I dag har ikke Hafslund Nett direkte kontakt med strømmåleren i den enkelte bolig. Etterhvert som de nye automatiske strømmålerne kommer på plass hos våre kunder, vil måleren selv kunne sende inn forbruksdata til Hafslund Nett via radiokommunikasjon.

Du slipper dermed å lese av måleren, og Hafslund Nett får tilsendt riktige forbruksdata mye oftere enn før.

 
Strømmåler. Foto

Slutt på å lese av måleren


Til nå har vi bedt deg lese av måleren en gang i måneden. Med de nye strømmålerne får vi tilsendt forbruksdata hver time - uansett om du er hjemme eller bortreist.

For deg vil det bety at du kan se ditt eget strømforbruk mer nøyaktig fordelt på døgnets timer enn det som har vært mulig fram til nå.

For oss som nettselskap vil de nye strømmålerne bety at vi får bedre muligheter til å overvåke vårt strømnett og leveransen av strøm hele veien inn til din bolig. Denne muligheten har vi ikke hatt tidligere, og vi vil dermed kunne få et mer riktig bilde av forsyningssituasjonen i alle deler av strømnettet.