Her planlegger vi å bytte målere framover

Disse områdene står for tur

Kartet viser hvilke områder vi har planlagt å bytte målere i framover.

Målerbytter for indirektemålte anlegg (nærings- eller produksjonsbedrifter med årsforbruk over 100 000 kWh) følger en egen framdriftsplan.

Kart som viser hvilke områder vi har planlagt å bytte målere i framover. Illustrasjon.