Historiske priser i Hafslund Netts forsyningsområde

Tidligere priser i Hafslund Netts forsyningsområde - Privatkunder

Nettleieprisene for privatkunder oppgis inklusiv påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova), inklusiv forbruksavgift på elektrisk strøm og inklusiv merverdiavgift.

Tidligere priser i Hafslund Netts forsyningsområde - Bedriftskunder

Nettleieprisene for bedriftskunder oppgis eksklusiv merverdiavgift og forbruksavgift på elektrisk strøm, men inklusiv påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova).

Tidligere priser i Hafslund Netts forsyningsområde - Utkoplbar overføring

Nettleieprisene for bedriftskunder oppgis eksklusiv merverdiavgift og forbruksavgift på elektrisk strøm, men inklusiv påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova).

Tidligere priser i Hafslund Nett Øst-området

Fra 1. mai 2015 fikk alle kunder innen hele Hafslund Netts område like priser.

Prisoversikt for perioden 1. januar - 30.april 2015.