Informasjon om automatisk strømmåler (AMS-måler)

Fysiske mål og krav om tilgjengelig plass i sikringsskapet

For nye anlegg og ombygging fra enfase til trefase, gjelder kravene til fysisk plassering gitt i REN-bladene 4100, 4001 og 4002. Ved rehabilitering av gamle skap er kravene noe mindre.

Krav til målerplass for direktekoplede målere: B x H x D = 25 x 40 x 16
Krav til målerplass for trafokoblede målere: B x H x D = 25 x 55 x 16 grunnet måleromkobler.

Ved rehabilitering av gamle skap i boliginstallasjoner aksepterer vi:

Krav til målerplass for enfase målere: B x H x D = 23 x 30 x 15
Krav til målerplass for trefase målere: B x H x D = 25 x 35 x 16

Tilkobling av eksternt utstyr for forbruksinformasjon

Måleren har to muligheter for å koble til eksternt forbruksdisplay/App:

  • 1) Målerens HAN-kontakt (Home Area Network) som er en RJ45-kontakt. Kontakten er forberedt for fremtidig innhold av forbruksdata så snart myndighetene har besluttet hvilken protokoll som skal benyttes. Inntil videre er kontakten uten forbruksdata.
  • 2) Målerens LED-lampe. LED-lampen blinker i takt med forbruket og impulsverdien er oppgitt på måleren.

Felles for begge løsningene er at eksternt utstyr ikke leveres av Hafslund Nett, men må skaffes fra en tredjepartsaktør. Måleren kan ikke benyttes til styring av forbruk og det kan ikke kobles PC til måleren. Man kan heller ikke se strømforbruket per kurs eller styre enkeltkurser av/på. Generell informasjon om automatiske strømmålere finner du her.

Bryter i måler

Direkte målte målere (maksimalt 80A) er utstyrt med bryter som skal benyttes når det er behov for å gjøre anlegget spenningsløst for en kortere eller lengre periode. Bryteren kan ikke benyttes som sikkerhetsbryter ved arbeide på det elektriske anlegget. Bryteren vil ikke erstatte behovet for overbelastningsvern (OV).

En del målere vil ha deaktivert målerbryter og i disse tilfeller må hovedbryteren benyttes for å gjøre anlegget spenningsløst.