Forrige avlesning: XXX , XXX

Takk for din måleravlesning!

Du ser dine måleravlesninger under. Se forbruk her.

Takk for din måleravlesning!

Forbruk vil oppdateres så fort avlesningen er behandlet.

Anlegget har automatisk avlest måler

Tidligere måleravlesninger

Dato Avlesning Metode Forbruk

Spørsmål og svar om måleravlesning

 • Hvorfor må jeg lese av måleren?

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fastsatt dette i sine forskrifter. Intensjonen er at kunden skal få en mer korrekt avregning, bli mer bevisst sitt eget forbruksmønster og etter hvert bli mer enøkbevisst.
  Mer informasjon på www.nve.no.

 • Hva skjer hvis jeg ikke leser av måleren?

  Leser du ikke av måleren din vil Hafslund Nett mangle måleravlesingsdata. I slike tilfeller har netteier rett til å fastsette forbruket skjønnsmessig.

 • Jeg har sendt inn min avlesning, hvorfor har dere beregnet?

  Avlesningen har trolig kommet for tidlig eller for sent i forhold til avlesningsfristen, og fakturaen måtte derfor ta utgangspunkt i en beregnet (stipulert) målerstand.

  Det kan også være at du har lest av måleren din på en annen dato enn avlesningsdatoen, som i så fall medfører at Hafslund Nett har justert avlest målerstand fram eller tilbake slik at den treffer akkurat den første i måneden.

 • Hvorfor skal jeg sende avlesning til nettselskapet og ikke til strømleverandøren?

  Det er netteiers plikt å innhente målerstand, ikke strømleverandørens. Netteier videreformidler måleravlesningen til kundens strømleverandør.

 • Jeg har ikke nøkkel. Hva gjør jeg?

  Nøkkel til vanlige sikringsskap fås kjøpt hos jernvareforhandlere, lås- eller nøkkelfirma. Den kalles for "20-nøkkel" og koster rundt 20 kroner.

  Hvis måleren står i et låst tavlerom i borettslaget, er det ofte vaktmester eller styret i borettslaget som har nøkkel. Ta kontakt med disse.

 • Jeg er bortreist når måleravlesningen skal leveres. Hva gjør jeg?

  Les av før du reiser bort - og gjerne også når du kommer tilbake.
  På den måten får vi mest mulig korrekte opplysninger om ditt forbruk, og du får en mest mulig korrekt faktura.

  Leverer du måleravlesningen her på hafslundnett.no får du god oversikt over ditt eget forbruk. Du kan også levere via SMS, eller ringe vår automatiske telefontjeneste 810 33 310.

 • Kan jeg utsette svarfristen?

  Nei, vi er avhengige av at du leser av måleren innen fristen. Det er viktig at vi får inn måleravlesningene fra alle våre kunder i riktig tid, slik at ikke fakturaproduksjon og utsendelse forsinkes.

 • Jeg har tastet inn feil måleravlesning. Hva gjør jeg nå?

  Om du har tastet feil kan du gjøre en ny registrering av korrekt målerstand her på nettsidene.


  Du kan lese av måleren og registrere målerstand når som helst og så ofte du vil. Det kan være lurt å registrere målerstand før du reiser bort for lengre tid, særlig om vinteren. Jo flere nøyaktige meldinger vi får om forbruket ditt, jo mer presis regning vil du få fra oss.

 • Jeg har måler med to telleverk. Hvilket tellerverk skal leses av ved måleravlesning?

  Dersom man har måler med to telleverk, merket Totalforbruk og Overforbruk, er det bare telleverket for Totalforbruk som skal avleses.

 • Skal nuller og desimaler registreres ved måleravlesning?

  Når det gjelder desimaler, så skal ikke disse registreres ved måleravlesning.

  Hvorvidt nuller skal registreres, kommer an på hvordan du velger å levere målerstanden.

  Dersom du melder inn målerstand på internett, er det ikke nødvendig å taste inn eventuelle nuller i starten på telleverket.

  Velger du derimot å levere din måleravlesning via vår automatiske telefontjeneste 810 33 310 eller på SMS, er det viktig at eventuelle foranstilte nuller også tas med.

 • Burde dere ikke hatt en App for levering av måleravlesninger?

  Jo - og det har vi!
  Måleravlesningsappen vår finnes både for iPhone og Android, så det er bare å laste ned og gå igang. Mer om appen her.

  Har du allerede en bruker til Min side, så skal denne brukes. Ikke registrert bruker? Du kan opprette bruker her eller i selve appen.
  Nødvendig informasjon finner du på en faktura fra oss eller i varsel om måleravlesning.

  Åpne appen på din iPhone eller Android-telefon, og start appen. Logg inn og ta appen i bruk

 • Hvordan leverer jeg måleravlesning på SMS og telefon?

  SMS-tjeneste

  Først må du registrere ditt kundenummer og målernummer

  Send SMS til 2262 med følgende melding: Hafslund REG kundenummer målernummer 


   

  Du vil få en påminnelse neste gang det er måleravlesning. 

  Husk å taste alle tallene som står på måleren, også foranstilte nuller. Desimalene skal ikke tas med.

  Telefon

  Ønsker du å levere din avlesning per telefon kan du ringe vår automatiske telefontjeneste 810 33 310. Tast inn din målepunkt-ID (siste 8 siffer) og målerstand. Målepunkt-ID finner du på en faktura fra oss eller i varsel om måleravlesning.