Slik foregår målerbyttet

Vi vil at målerbyttet hos deg skal foregå så smidig og effektivt som mulig.

Informasjon god tid i forveien

Du får brev og e-post i god tid før vi starter målerbyttene i ditt område. Tidspunkt for når vi kommer til din bolig får du cirka to uker på forhånd. Dagen før avtalt tidspunkt får du en påminnelse på SMS. Logg inn - sjekk e-post og mobilnummer.

 • Mer om informasjonen som sendes ut

  • Du får først melding om at vi nærmer oss området du bor i. Brev/e-post kommer ca 6 uker før målerbyttet. Det er viktig at du bekrefter kontaktinformasjonen, slik vi ber deg om i dette brevet.

  • Ca 2 uker før målerbyttet skal skje får du brev/e-post fra oss med dato og tidspunkt for selve målerbyttet. Dette tidspunktet må du bekrefte enten med en SMS, på hafslundnett.malerbytte.no eller på tlf 21 50 70 06. I brevet finner du en ID og en kode som du trenger for å bekrefte eller endre avtalen.
   Vi ber flest mulig forsøke å tilpasse seg det foreslåtte tidspunktet. Dersom du må endre tidspunktet finner du informasjon om hvordan det gjøres i brevet.
   Vær oppmerksom på at dersom du har flere målere, vil du brev med en egen ID og kode for bekreftelse av den enkelte avtale for den enkelte måler.

Hjemme hos deg

Når tidspunkt er avtalt og bekreftet av deg, vil montøren komme til avtalt tid. Om du trenger å være tilstede eller ikke, vil stå i brevet du mottar. Montøren skal ha et ID-kort som viser at han eller hun jobber for Hafslund Nett. Målerbyttet tar omtrent 20 minutter, og boligen vil være uten strøm mens arbeidet pågår.

 • Mer om selve målerbyttet

  Må man være hjemme eller ikke?
  Det vil stå i brevet om det må være noen tilstede i boligen din, eller om strømmåleren er plassert i fellesarealer slik at montøren greier seg selv. Dersom sikringsskapet er inne i boligen, må det være en voksen person (over 18 år) tilstede. Montøren går ikke inn i hus der det kun er mindreårige hjemme. Vi ber deg sette av minimum to timer den dagen måleren skal byttes. Dersom det er vanskelig å få til, må du kontakte vår samarbeidspartner Eltel (tlf 21 50 70 06) for å finne en løsning.

  Du skal ikke betale noe til montøren som kommer hjem til deg. Myndighetene har besluttet at Hafslund Nett skal få dekket kostnadene gjennom nettleien over en lengre periode.

  Alle montører har ID-kort fra Hafslund Nett og Eltel
  Det er montører fra selskapet Eltel som utfører selv målerbyttet for Hafslund Nett. Disse montørene vil kurses og godkjennes av oss i forkant.

  Flere målere?
  Har du flere strømmålere i samme bolig er planen at disse skiftes samtidig. Har du strømmålere på ulike postnummer blir de skiftet på ulike tidspunkt.

  Dokumentasjon og samsvarserklæring
  Montøren vil ved målerbytte overlevere en informasjonsfolder om den nye måleren og det vil bli festet en klistrelapp om samsvarserklæring på måleren.

Etter målerbyttet

Måleren vil normalt starte å sende inn data om strømforbruket ditt i løpet av noen få dager. Vi kommer til å foreta enkelte etterkontroller hos utvalgte kunder for å sjekke at alt fungerer som det skal.

 • Dette skjer etter målerbyttet

  Teknisk etterkontroll
  Et par uker etter målerbyttet vil kontrollører fra våre samarbeidspartnere (Eltel og Infratek) foreta en teknisk etterkontroll hos noen utvalgte kunder. Hensikten med stikkprøvene er å forsikre oss om at alt er i orden og at strømmåleren fungerer som den skal. I noen tilfeller vil strømmen vil bli kuttet i en kort periode når kontrollen utføres. Vi håper flest mulig av våre kunder vil være positive til en slik etterkontroll.

  Ny strømmåler gir deg bedre informasjon om ditt eget forbruk
  Den nye strømmåleren vil måle forbruket ditt time for time. Når den automatiske måleren er på plass, får du mulighet til å se hvordan ditt forbruk fordeler seg i løpet av et døgn.

 

Spørsmål og svar

Har du noe du lurer på om den nye strømmåleren? Da finner du sikkert svaret her.