Slik fungerer den nye strømmåleren

Den største fordelen med den nye måleren vil du merke straks; nå er det slutt på at man må huske å lese av og levere måleravlesning.

De nye automatiske strømmålerne som skal installeres hos alle Hafslund Netts kunder. Foto.

Slik bruker du skjermen

Skjermbilde Slik bruker du skjermknappen for å vise ønsket informasjon
Detaljer på måleren. Foto.
  • Trykk på skjermknappen slik at dato vises.
  • Hold knappen inne i minst 5 sekunder.

Nå vises totalt energiforbruk fra sist midnatt (kl 00.00).

Detaljer på måleren. Foto.

Trykk på knappen for å bla bakover til midnatt foregående dager.
Dato vises øverst til venstre på skjermen (dd-mm). Når du kommer til den siste tilgjengelige datoen, vises teksten ”End” på skjermen. Etter dette går skjermen tilbake til normal visning.

Detaljer på måleren. Foto.

Dersom du vil se målerstand for en bestemt dato/klokkeslett, holder du knappen inne i mer enn 5 sekunder. Deretter trykker du på knappen for å bla gjennom målerstander per time.
Tidspunkt vises øverst til venstre på skjermen.

Detaljer på måleren. Foto.

Vent i 30 sekunder for å se midnattsverdi på nytt. Etter ytterligere 30 sekunder går skjermbildet tilbake til normalvisning.

Slå av strømmen i hele boligen

Målerens bryter kan brukes til å slå av strømmen i hele boligen, noe som kan være praktisk f.eks. når hytta stenges for sesongen, eller når en bolig bytter eier eller leieboer. I enkelte tilfeller kan bryteren være deaktivert og ikke fungere når du trykker på denne. Du må da skru av kurssikringene for å slå av strømmen (ikke hovedsikringen).
Er abonnementet stengt, kontakter du kundesenteret som forbereder åpning. Av sikkerhetshensyn må du selv trykke på bryteren for å slå på strømmen.

OBS! Vi ønsker at du ikke fjerner hovedsikringene dersom du forlater hytta/boligen for en periode. Bruk heller målerens bryter – da vil måleren fortsatt kommunisere med vårt radionettverk.

Mer om måleren

De nye automatiske strømmålerne Hafslund Nett har valgt for å installere hos sine kunder består av 3 deler.

  • Målerteknisk enheten for selve registreringen av forbruk/produksjon
  • Bryter for fra-/tilkobling av kundens strømanlegg
  • Systemmodulen med kommunikasjonsenheten og kundens data

Systemmodulen har innebygd antenne, i tillegg kan det kobles til en ekstern antenne hvis radioforholdene gjør det nødvendig.

Måler som blir installert hos kundene før 2019. Foto

Målerenheten

Her tilkobles ledningene som går inn og ut av måleren for registrering av forbruket. På samme måte som de gamle målerene vil målerstand kunne avleses på målerenhetens skjerm.

Målerbryter

Bryteren brukes til fra-/tilkobling av kundens anlegg. Når anlegget er tilkoblet, lyser kontrollampen grønt. Dersom bryteren er klargjort for tilkobling (men anlegget er frakoblet) vil lampen blinke grønt og nettkunden kan selv koble til anlegget ved å trykke på bryteren. Rødt blinkende lys betyr at anlegget er frakoblet og Hafslund Netts kundesenter må kontaktes. Bryteren kan fjernstyres av Hafslund Nett.


I enkelte tilfeller kan bryteren være deaktivert og ikke fungere når du trykker på denne. Du må da skru av kurssikringene for å slå av strømmen (ikke hovedsikringen).

Systemmodul

Modulen inneholder kundens forbruksdata og kommunikasjonsenheten som sender måleverdier fra måleren og inn til sentralsystemet hos Hafslund Nett. Den sørger også for at Hafslund Nett kan kommunisere med måleren enten for å avlese øyeblikksverdier av f.eks. målerstand eller spenningsverdier eller å fjernbetjene målerbryter for til- eller frakobling. I enkelte tilfeller kan bryteren være deaktivert og fjernbetjening vil ikke være tilgjengelig. Radiomodulen er basert på en kortholdsradio som opererer på frekvensbåndet 868MHz til 875,6MHz. Radiomodulene danner til sammen et maskenettverk som er feilredundant, selvkonfigurerende og selvreparerende – med andre ord; godt sikret mot tekniske problemer. Dersom et radiopunkt skulle falle bort, vil andre punkter overta den aktuelle kommunikasjonsruten.