Melding om ny anleggsadresse for ambulerende byggestrømskasse


Her kan du melde i fra til nettselskapet om flytting eller lagring av byggestrømskasse på ny adresse.
Oppgi ansvarlig eier/selskaps adresse ved lagring av kassen inntil nytt leieforhold er etablert.