Krav om redusert sats/fritak for avgift på elektrisk kraft

Nettkunde
Anleggets bruker
(dersom annen enn nettkunde)
Kontaktperson for kravet
Anleggsopplysninger
Kravet gjelder:
 særavgiftsforskriftens §
 særavgiftsforskriftens §
Øvrige opplysninger
Nærmere beskrivelse av bruken av anlegget:
Dokumentasjon:Opplysningene er korrekte, og evt endringer vil bli meldt til Hafslund Nett. LES MER..