Tekniske forhold

Teknisk kundesenter kan svare dersom det gjelder:

  • Regulerings- / arealplaner 
  • Planer for strømforsyningen til nye utbyggingsområder
  • Omlegging / flytting av eksisterende nett
  • Tilknytningspunkt for nyanlegg
  • Nye tilknytninger og ombygginger som medfører økning av overbelastningsvern
  • Endring fra 1-fase til 3-fase
  • Omlegging fra luft til kabel med og uten økning av overbelastningsvern  
  • Rivemelding

Fyll ut skjema for å sende oss en henvendelse.


Kontaktopplysninger
Anleggsadresse
Vedlegg