Ny automatisk strømmåler - nye muligheter for deg

Snart slipper alle våre kunder å levere måleravlesning.

Hafslund Nett skal bytte i alt 700 000 strømmålere i sitt område.  Nå har vi passert 500 000 installerte målere.


 

Dette er viktig for deg

 
Sjekk at vi har riktig kontaktinformasjon

Har vi riktig telefonnummer og e-post til deg? Vi må ha dette for å komme i kontakt med deg når det nærmer seg installasjon av din nye måler.
Logg inn for å sjekke/endre kontaktinformasjon.


Du får informasjon på forhånd
Du får brev i god tid før vi kommer. Husk å bekrefte tidspunktet!


Målerbyttet tar ca 20 minutter
Sjekk at det er lett for vår montør å få tilgang til sikringsskapet ditt. Da går monteringen raskt og effektivt.

Tegning av ny måler. Illustrasjon.
 

Flere fordeler med ny måler


  • • Du slipper å lese av måleren
  • • Bedre informasjon om strømforbruket
  • • Nye muligheter i framtiden