Det lokale eltilsyn - DLE

Vi jobber for å redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm

Finn fagfolk

Den enkleste måten å sikre at du har et sikkert, elektrisk anlegg hjemme, er å sjekke at elektrikeren som skal jobbe på anlegget ditt har de nødvendige kvalifikasjoner og godkjenninger. Det sjekker du enkelt i Elvirksomhetsregisteret

Bestille elsjekk?

Hvis du ønsker en sjekk eller utbedring av det elektriske anlegget i boligen din, må du kontakte en godkjent elektriker. Det lokale eltilsyn tar ikke ta slike oppdrag, vår oppgave er å være kontrollmyndighet i etterkant.

Noen enkle grep for en tryggere hverdag

  • Trekk ut støpselet på elektriske apparater når de ikke er i bruk.
  • Sjekk batteriene i røykvarsleren regelmessig.
  • Skaff deg komfyrvakt for å unngå tørrkoking.
  • Ikke la elektrisk utstyr stå til lading uten tilsyn.
  • Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller i rom hvor det er dyr.
  • Sjekk regelmessig støpsler og brytere for varmegang.
  • Ikke benytt vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin uten tilsyn.

Elsikkerhetsportalen

Hafslund Nett har samlet informasjon, råd og tips på ett sted – du finner det meste om elsikkerhet på elsikkerhetsportalen.no

Vi kan stenge anlegg ved farlige feil

Hvis det lokale eltilsyn (DLE) har stengt anlegget ditt eller koblet fra en sikringskurs, vil du finne et stengeseil nær frakoblingen som opplyser deg om dette. Du må kontakte en elektriker for å utbedre feilen. Godkjente bedrifter finner du via Elvirksomhetsregisteret. Elektriker kan fjerne stengeseil etter utbedring og koble inn anlegget igjen, forutsatt at tilbakemelding om utbedringen sendes DLE .

Jordfeil

Jordfeil får vi når strømførende ledninger kommer i kontakt med jordete anleggsdeler, eller direkte i kontakt med jordleder. Les mer om jordfeil eller meld fra her.

Elsikkerhetsselskaper som jobber i din kommune

Nettselskapet, i dette tilfellet Hafslund Nett, er ansvarlig for å føre tilsyn med elektriske installasjoner innenfor sitt forsyningsområde. Det betyr at vi også har ansvar for å utføre kontroller i private hjem. For å ivareta disse oppgavene, har vi engasjert ulike sakkyndige selskaper som utfører tilsynsoppgavene på vegne av oss. Har du spørsmål om boligkontroll eller kontrollrapporter? Ta kontakt med det kontrollselskapet som er engasjert i ditt område.

To Hafslund Nett menn som står ved en bil. Foto

Finn sakkyndig selskap


Skriv inn postnummer