Fakta om strømnettet

Strømnettet i Norge består av sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett.

 
Illustrasjon av strømnettet
           

Sentralnettet
- er "motorveiene" som sørger for at strømmen blir transportert mellom ulike deler av landet og fra kraftverk og inn til vår region.


Regionalnett
- er kraftlinjer og kabler som transporterer strøm internt i en region.


Distribusjonsnettet
- er linje- og kabelnettet som bringer strøm fram til hver enkelt kunde.

I tillegg til selve linje- og kabelnettet består strømnettet av transformatorstasjoner og nettstasjoner som transformerer spenningen mellom nettnivåene og ned til forsyningsspenningen til kunden.

Nettselskapene

I Norge er det ca 140 nettselskaper. Selskapene driver hver sin del av nettet. Noen dekker store områder, andre små.  Ca 80 prosent av selskapene er eid av kommuner, fylkeskommuner og stat.

Hafslund Nett er landets største nettselskap. Vi eier og drifter strømnettet i Oslo, Akershus og Østfold. Innenfor vårt forsyningsområde er det rundt 1,5 millioner mennesker som er avhengige av at vi gjør jobben vår godt hver dag.

Regulering

  • Strømnettet er et naturlig monopol - fordi det ikke gir mening å bygge to strømnett til det samme huset. Men siden det ikke finnes flere nett, kan ikke strømkundene velge hvilket nettselskap de vil bruke. Derfor er nettselskapene strengt regulert.
  • Myndighetene bestemmer både hvor store inntekter nettselskapene kan ha, hvordan kundene skal kompenseres ved strømbrudd, og hvordan nettariffen skal lages.
  • Myndighetene fører streng kontroll med at reglene blir fulgt. Du finner mer informasjon om regulering hos Norges vassdrags- og energidirektorat, www.nve.no

Elektromagnetiske felt

Samfunnet vårt er i dag avhengig av stabil tilførsel av strøm. Strømmen brukes der folk bor og oppholder seg, noe som innebærer at mange får høyspenningsanlegg tett innpå seg. Rundt alle strømanlegg oppstår det elektriske og magnetiske felt, som samlet kalles elektromagnetiske felt. I Norge er det Statens strålevern som har ekspertise og følger forskning som gjøres omkring strøm og helseeffekter.
Mer informasjon hos Statens strålevern.

Kraftsystemutredning for Oslo, Akershus og Østfold 2016 - 2036

Utredningen beskriver dagens og framtidig utvikling av overføringsnettet i de tre fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Området har et samlet innbyggertall på 1,55 millioner mennesker og et strømforbruk på nesten 24 TWh (milliarder kilowatt timer).

Det lokale eltilsyn - DLE

Som i andre nettselskaper er det lokale eltilsyn (DLE) i Hafslund Netts område opptatt av å redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm. Mer informasjon om hvordan vi jobber finner du her.

Vi har engasjert ulike sakkyndige selskaper til å hjelpe oss med tilsynsoppgavene i de forskjellige kommunene.

Trenger du informasjon om elsikkerhet eller har du spørsmål om boligkontroll, kontrollrapporter eller annet finner du det enten ved å kontakt det kontrollselskapet som er engasjert i din kommune, eller du kan gå til elsikkerhetsportalen.no der vi har samlet all informasjon om elsikkerhet.

Elsikkerhetsportalen - Hafslund Nett