Hva er en plusskunde?

Kort fortalt er en plusskunde en forbrukskunde som har installert en produksjonskilde (f.eks. solcelleanlegg) bak målepunktet. Overskuddsstrømmen selges tilbake til din strømleverandør.

Hafslund Nett var det første nettselskapet i Norge som åpnet muligheten for å bli plusskunde. Vi har allerede en del plusskunder tilknyttet vårt distribusjonsnett og flere har meldt at de vil komme i tiden fremover.

 
Solceller på hustak. Foto

Vil du bli plusskunde?


Typiske plusskunder kan være boligeiere med solcellepaneler på taket.

Slik virker ordningen i praksis

En plusskunde har sin egen produksjonsenhet og bruker egenprodusert strøm til delvis å dekke eget forbruk. Når man produserer mindre strøm enn det man forbruker, kjøper man det som trengs fra sin strømleverandør og betaler nettleie for transporten.

I perioder der man produserer mer enn til eget forbruk, mates overskuddsproduksjonen inn i Hafslund Nett sitt distribusjonsnett. Overskuddsproduksjonen kjøpes av din strømleverandør etter egen avtale. I tillegg vil plusskunder hos Hafslund Nett bli godgjort for overskuddsproduksjonens bidrag til reduserte nett-tap.