Hva er en plusskunde?

Kort fortalt er en plusskunde en kunde som på tider av året produserer mer strøm enn kunden selv forbruker. Overskuddsstrømmen selges tilbake til nettselskapet.

Hafslund Nett var det første nettselskapet i Norge som åpnet muligheten for å bli plusskunde. Vi har allerede en del plusskunder tilknyttet vårt distribusjonsnett og flere har meldt at de vil komme i tiden fremover.

 
Solceller på hustak. Foto

Vil du bli plusskunde?


Typiske plusskunder kan være boligeiere med solcellepaneler på taket.

Slik virker ordningen i praksis

En plusskunde har sin egen produksjonsenhet, og bruker egenprodusert strøm til delvis å dekke eget forbruk. Når man produserer mindre strøm enn det man forbruker, kjøper man det som trengs fra sin strømleverandør og betaler nettleie for transporten.

I perioder der man produserer mer enn til eget forbruk, mates overskuddsproduksjonen inn i Hafslund Nett sitt distribusjonsnett. Hafslund Nett kjøper plusskundenes overskuddsproduksjon etter den til en hver tid gjeldende områdepris på Nord Pool Spot (spotpris) time for time. I tillegg vil plusskunder hos Hafslund Nett bli godgjort for overskuddsproduksjonens bidrag til reduserte nett-tap.

Solceller som produksjonsløsning

Solceller bruker solenergi for å produsere elektrisk strøm. Solceller er best egnet for deg som:

  • Ønsker å produsere egen elektrisitet
  • Har en avtale med nettselskap om produksjon av elektrisitet (såkalt plusskunde)
  • Bor i en husstand som varmes opp ved fornybare varmekilder