Jobb i Hafslund Nett

Vi har 700 000 kunder i Oslo, Akershus og Østfold. De trenger oss - hver dag.

 
 

Hafslund Nett er landets største nettselskap og femte størst i Norden. Hafslund Nett er ledende i utviklingen på en rekke områder innenfor våre fagfelt. I årene som kommer skal det gjennomføres en rekke store, spennende prosjekter hos oss - dette kan du bli en del av.

 
360
ansatte
700 000
kunder

Når du jobber hos oss får du

  • Ansvar fra dag én og varierte arbeidsoppgaver
  • Utviklingsmuligheter, både innenfor fag og ledelse
  • Gode fagmiljøer med mulighet for å lære av de beste

Gode grunner til å velge oss

  • Vi gjør en viktig jobb og tror på å gi medarbeidere ansvar, ikke detaljstyring
  • Vi har gode og oversiktlige fagmiljøer
  • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver
  • Hafslund Nett er en god arbeidsplass, sentralt plassert på Østlandet