Kort om Hafslund Nett

700 000
kunder
40 658 km
luftledninger og jordkabler
 
35 kommuner
i vårt forsyningsområde
18 446 GWh
Overført energi i distribusjonsnettet per år
 

Flere folk = mer strøm

Innen 2040 vil innbyggertallet i Oslo, Akershus og Østfold øke med en halv million og Oslo er blant byene i Europa med høyest befolkningsvekst.

En økning med flere tusen nye innbyggere i vår region hvert år krever at Hafslund Nett stadig må oppgradere og bygge ut strømnettet i regionen. Oppgraderingen kommer både kundene, miljøet og samfunnet til gode.

Det er ikke bare befolkningen som øker men også hver enkelt beboers behov for strøm som øker. Vi har stadig flere elektriske apparater og også elbil blir stadig mer vanlig. Vet du om det er nok kapasitet i nettet i ditt nabolag til enda en elbil?

Hafslund Netts forsyningsområde

Hafslund Nett sørger for at 1,5 millioner mennesker i tre fylker har strøm i kontakten - døgnet rundt hele året. Årlig fraktes omlag 17,7 milliarder kilowattimer (kWh) gjennom strømnettet vårt. 1 millard kWh er nok til å holde 50 000 husstander med lys og varme i ett år.

De blå feltene viser Hafslund Netts forsyningsområde. Klikk på feltene for å se navn på kommunene.

 
1,5 millioner mennesker
er avhengige av at vi gjør en god jobb hver dag
   

I Norge blir strømmen i stor grad produsert et godt stykke fra der folk bor. Slik er det også i Hafslunds forsyningsområde. Vi er derfor avhengig av et sikkert nett som sørger for at strømmen kommer fram dit den skal.

Vi oppgraderer strømnettet kontinuerlig og utvikler stadig organisasjonen og systemer for å gi våre kunder en sikker strømforsyning – i dag og i fremtiden. 

Hafslund Nett har høyere leveringssikkerhet enn landsgjennomsnittet.

Hafslund Nett - noen nøkkeltall

Antall kunder

700 000

Luftledninger og jordkabler

40 658 km

Antall transformatorstasjoner 169

Antall nettstasjoner

17 929

Overført energi i distribusjonsnettet per år

18 446 GWh

Maks. effekt i regionalnettet

5400 MW