Leverandører til Hafslund Nett

Vi ønsker leverandører som bidrar til utviklingen av selskapet

Oppgavene med å  bygge ut og vedlikeholde nettet er omfattende. Tekniske og sikkerhetsmessige krav må overholdes til enhver tid og rammeverket Hafslund Nett opererer innenfor setter tydelige krav til leveransen. Det medfører at våre leverandører må være de beste, og at Hafslund Nett skal være en preferert kunde.

Prekvalifisering

Hafslund Nett benytter TED/Doffin eller Achilles Utilities Nordic & Central Europe (UNCE) for utsendelse av forespørsler over terskelverdiene i Forsyningsforskriften. Alle som ønsker å levere til Hafslund Nett bør derfor være registrert i UNCE.

Kvalifiseringskrav

Leverandører som skal jobbe i vårt nett må tilfredsstille kravene til sikkerhet og samfunnsansvar som Hafslund Nett til enhver tid stiller til sine leverandører.