Trefelling og linjerydding

 

For å sikre strømforsyningen er det viktig å ha kontroll på vegetasjon (trær, busker og hekker) ved linjene våre. Dette gjelder både høy- og lavspentnettet. Praksis rundt vegetasjonskontrollen varierer og det finnes forskjellige forskrifter vi forholder oss til.

Har hagen din kryssende strømnett? Planlegg godt og tenk fremover

Du må holde master og andre anlegg fri for busker, trær og hekker. Ønsker du planter og trær som med tiden vil vokse seg store, sørg for å plassere dem slik at de ikke kommer i konflikt med strømnettet.

Plantes det under våre linjer og vegetasjonen ikke holdes lav nok, kan Hafslund Nett beskjære plantene dine. Dette vil nok gjøres kraftigere enn om du selv beskjærer jevnlig hvert år.

 
 

Mann i helikopter, linjeinspeksjon. Foto

Linjerydding

Dersom Hafslund Nett ser at det er nødvendig å få ryddet unna vegetasjon av hensyn til sikker strømforsyning, så har vi hjemler som setter oss i stand til dette.