Utbygging og prosjekter

Sikker og god strømforsyning i fremtiden er avhengig av at vi forsterker og bygger ut nettet vårt i dag.

Nettleien du betaler brukes blant annet til å forsterke, forbedre og vedlikeholde nettet i vårt område. I tillegg planlegger vi for framtida og befolkningsveksten der den kommer. Det betyr at vi bygger nytt eller større der vi vet at befolkningen vil trenge det i framtida. Kartet viser noen av prosjektene våre.