Vår historie - før og nå

Hafslund har spilt en viktig rolle helt siden strømmen kom til vårt område

Tidene har skiftet og også Hafslunds virksomhetsområder har gjennomgått endringer i løpet av de siste hundre år - men elektrisiteten har vært bærebjelken i mer enn 100 år.

 
 

I 1890-årene pågikk diskusjoner og initiativ for å etablere elektrisitetsverk i norske kommuner. De første elektriske anlegg kom til i privat regi og gjerne til industrielle formål. Til å begynne med ble elektrisiteten oppfattet som luksus. Den hadde liten utbredelse og betydning, sammenlignet med andre energikilder. Prisen til alminnelig forbruk ble i 1892 fastsatt til 75 øre per kilowatt-time, mens prisen til teknisk bruk var 25 øre per kilowattime.

Gatebelysning på Karl Johan i 1892

13. desember 1892 ble den elektriske gatebelysningen i Kristiania tent for første gang. Kraften kom fra det nyetablerte Christiania Elektricitetsværks anlegg i Rosenkrantzgaten. Elektrisiteten ble produsert av dampmaskin som var fyrt med kull. Byens innbyggere tok imot elektrisiteten med begeistring, men kunne neppe forestille seg hvor betydningsfull den en gang skulle bli.

 

Utbredelse i voldsomt tempo

Fra 1900 til 1920 gikk elektrisitetens utbredelse i hovedstadsområdet i et forrykende tempo som ingen har sett maken til hverken før eller siden.

Det best sammenlignbare eksempelet på teknologi som raskt blir allemannseie, er kanskje vår tids utbredelse av pc eller mobil. Mens kun et fåtall av byens innbyggere hadde elektrisitet ved århundreskiftet, dreide det seg om cirka nitti prosent i 1920! Elektrisitet ble ikke lenger brukt kun til belysning, men ble også tatt i bruk til koking og oppvarming. For byens industri ble elektrisitet den suverent viktigste drivkraften.

Vekst uten sidestykke

Byens elektrisitetsforbruk viste en eksplosiv vekst. Samtidig skjedde det en overgang fra privat til kommunal elektrisitetsforsyning. Bedrifter og bygårder kjøpte i stigende grad strøm fra elektrisitetsverket. Hovedstadens elektrisitetsverk har aldri, verken før eller senere, vært i nærheten av en slik vekst som i de to første årtier på 1900-tallet. Mens elektrisitetsverket leverte snaut 4 000 MWh (4 millioner kilowatt-timer) i 1900, dreide det seg om nesten 100 000 MWh i 1920.