Priser på nettleie - bedrift

Prisene gjelder fra 1. januar - 31. desember 2017.

BEDRIFT - energitariff
Fastledd Energiledd

Lavspenning 230 V og 400 V

1400 kr/år 20,04 øre/kWh

Umålte anlegg

1260 kr/år 20,04 øre/kWh

Se prisene for 2018

  

 
BEDRIFT - effekttariff måned (timemålte anlegg)
Lavspenning Fellesmåling Høyspenning
Fastledd 340 kr/mnd 1065 kr/mnd 900 kr/mnd
Effektledd*
- vinter 1

(jan, feb og des)
150 kr/kW/mnd 150 kr/kW/mnd 122 kr/kW/mnd
Effektledd*
- vinter 2

(mar og nov)
76 kr/kW/mnd 76 kr/kW/mnd 47 kr/kW/mnd
Effektledd*
- sommer

(apr - okt)
11 kr/kW/mnd 11 kr/kW/mnd 8 kr/kW/mnd
Energiledd
- vinter

(jan - mar og nov - des)
5,20 øre/kWh 5,20 øre/kWh 2,50 øre/kWh
Energiledd
- sommer

(apr - okt)
3,00 øre/kWh 3,00 øre/kWh 1,50 øre/kWh

*) Effektleddet avregnes etter anleggets høyeste effektuttak per kalendermåned.

 
Effekttariff - år

(gjelder ikke-timemålte anlegg, tariffen er under utfasing)

Fastledd per anlegg
(kr/år)

Effektledd
(kr/kW/år)

Energiledd
øre/kWh

Lavspenning 230 V og 400 V

4 080 580 4,20