Priser på nettleie - bedrift

Prisene gjelder fra 1. januar 2018. 

Samtlige nettleiepriser nedenfor er oppgitt eksklusiv merverdiavgift (25 %), eksklusiv avgift på elektrisk kraft, men inklusiv påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 800 kr per år per målepunkt-ID. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

BEDRIFT - energitariff
Fastledd Energiledd

Lavspenning 230 V og 400 V

1592 kr/år 20,58 øre/kWh

 
BEDRIFT - effekttariff måned (timemålte anlegg)
Lavspenning Fellesmåling Høyspenning
Fastledd 340 kr/mnd 1065 kr/mnd 900 kr/mnd
Effektledd*
- vinter 1

(jan, feb og des)
150 kr/kW/mnd 150 kr/kW/mnd 122 kr/kW/mnd 
Effektledd*
- vinter 2

(mar og nov)
77 kr/kW/mnd 77 kr/kW/mnd 50 kr/kW/mnd 
Effektledd*
- sommer

(apr - okt)
19 kr/kW/mnd 19 kr/kW/mnd 14 kr/kW/mnd 
Energiledd
- vinter

(jan - mar og nov - des)
5,20 øre/kWh 5,20 øre/kWh 2,50 øre/kWh
Energiledd
- sommer

(apr - okt)
3,00 øre/kWh 3,00 øre/kWh 1,50 øre/kWh

*) Effektleddet avregnes etter anleggets høyeste effektuttak per kalendermåned.

 
Effekttariff - år

(gjelder ikke-timemålte anlegg, tariffen er under utfasing)

Fastledd per anlegg
(kr/år)

Effektledd
(kr/kW/år)

Energiledd
øre/kWh

Lavspenning 230 V og 400 V

4 080 635 4,20
Utkoplbar overføring