Priser på nettleie - privat

PRIVAT
Fastledd Energiledd

Bolig                                        

750 kr/år 46,70 øre/kWh

Fritidsbolig

1500 kr/år 46,70 øre/kWh

Priser for privatkunder er oppgitt inklusiv merverdiavgift, lovpålagt innbetaling til energifondet Enova samt avgift på elektrisk kraft. Prisene gjelder fra 1. januar 2017.