Priser på nettleie - privat

PRIVAT
Fastledd Energiledd

Bolig                                        

82,50 kr/måned 47,70 øre/kWh

Fritidsbolig

145 kr/måned 47,70 øre/kWh

Priser for privatkunder er oppgitt inklusiv merverdiavgift, lovpålagt innbetaling til energifondet Enova samt avgift på elektrisk kraft. Prisene gjelder fra 1. januar 2018.