Priser på nettleie - privat

PRIVAT
Fastledd Energiledd

Bolig                                        

62,50 kr/måned 46,70 øre/kWh

Fritidsbolig

125 kr/måned 46,70 øre/kWh

Priser for privatkunder er oppgitt inklusiv merverdiavgift, lovpålagt innbetaling til energifondet Enova samt avgift på elektrisk kraft. Prisene gjelder fra 1. januar til 31. desember 2017.

Se prisene for 2018.