Anleggsbidrag

Når nye kunder skal knyttes til strømnettet, eller når eksisterende nettkunder ønsker økt uttak, vil det ofte bli nødvendig med utbygging eller forsterkning av nettet.

Slike nødvendige tiltak koster, og disse kostnadene må dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket, i form av et anleggsbidrag.

 
Installatør ved en bil. Foto

Utbygging eller forsterkning


For å sikre god leveringskvalitet til alle våre kunder, er nettet nødt til å bli dimensjonert for å møte den økte belastningen.


Slike forsterkninger dekkes inn gjennom anleggsbidrag.

Eksempler på kostnader som inngår i beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget:

 • Kabel, rør og dekkbord
 • Materiellkostnader ved økning av transformatorkapasitet
 • Måler/målermontasje
 • Arbeidstimer
 • Innmåling
 • Dokumentasjon (oppdatering av kartverk og anleggsregister)
 • Idriftsettelse og kontroll
 • Eventuelt grøftekostnader/grunnarbeider

Bestilling og fakturering av oppdrag

Det er Hafslund Nett som:

 • forespør og bestiller oppdrag fra de pre-kvalifiserte entreprenører
 • informerer kunde om anleggsbidrag og mottar aksept fra kunde
 • fakturerer kundene for eventuelle anleggsbidrag

Kunden kan selv forespørre og gjøre opp direkte med graveentreprenører for:

 • kabelgrøfter
 • grunnarbeider

Beregning av anleggsbidrag