Melding om installasjonsarbeid

Raskt og enkelt med Elsmart

Hafslund Nett bruker web-verktøyet Elsmart for effektiv, elektronisk håndtering av melding om installasjonsarbeid.

  • Gratis for installatører
  • Elektronisk registrering gir raskere saksbehandling
  • Du får elektronisk svar fra Hafslund Nett
  • Installatøren kan følge status på egne meldinger og se hvem som er saksbehandler
  • Installatøren har tilgang til alle sine arkiverte meldinger (med vedlegg)
  • Standardiserte vedlegg ligger som maler i Elsmart og er lett å legge til meldinger

Riktige vedlegg gir effektiv behandling

Husk riktige vedlegg når du registrerer inn meldinger, da går saksbehandlingen raskere. Under finner du en oversikt over hvilke vedlegg som skal følge med ulike meldinger.

Nye installasjoner

Ikke krav til enlinjeskjema ved enkle installasjoner som f.eks. enebolig uten hybel. Har enebolig hybel, skal enlinjeskjema legges ved.

Ny installasjon veilys

Utvidelse av eksisterende installasjon

Ikke krav til enlinjeskjema ved enkle installasjoner som f.eks. enebolig uten hybel. Har enebolig hybel, skal enlinjeskjema legges ved.

Utskillelse av anlegg på eksisterende installasjon

Sammenkobling av anlegg i eksisterende installasjon

Ingen vedlegg påkrevet.

Endringer i installasjonen uten økning/endring av OV/HS *)

Ingen vedlegg påkrevet.
*) OV = Overbelastningsvern. HS = Hovedsikring

Provisoriske anlegg

Provisoriske, ambulerende anlegg (måler monteres permanent i anlegget)

Ingen vedlegg påkrevet ved flytting av anlegg til ny anleggsadresse.
Klikk her for å gå direkte til skjema for flytting av byggestrømskasse.

Ferdigmelding

Ingen vedlegg påkrevet, men installatør må signere melding om måleroppsett/ferdigmelding.

Behandlingstid og servicegaranti

Vårt mål er saksbehandlingstid under femten virkedager. Etter at ferdigmelding er sendt inn tar det maksimalt fem virkedager før måler er satt opp. Serviceerklæringen omfatter meldinger med søknad om overbelastningsvern t.o.m. 125 A.

Informasjon om AMS-målere

Installatører i vårt område har behov for ekstra informasjon om AMS-målere. Du finner det du trenger her.

Informasjon om AMS-målere