Nettbiblioteket

Nettbiblioteket inneholder gjeldende kravdokumenter i Hafslund Nett

 

Dokumentene spenner fra retningslinjer, instrukser, spesifikasjoner til et nettarkiv over alle anleggsdeler i nettet. Dersom du har behov for andre dokumenter enn gjeldende versjoner, ta kontakt med oss.

Søke etter informasjon i Nettbiblioteket

Nettbiblioteket er organisert i en mappestruktur, og hvert dokument har sitt unike nummer og tittel. Det er mulig å gjøre et fritekstsøk som omfatter både fil- og tittelnavn samt tekstinnhold i dokumentene.

I søkeboksen kan du søke på hele eller deler av enkeltord/uttrykk eller flere ord samtidig.
Eksempel: Søket "Geonis dokumentasjonskrav" vil gi oversikt over hvordan utførte oppdrag skal dokumenteres i kartet.

Nettbiblioteket har sin egen søkemotor, så for å søke i dokumentene må du først gå til Nettbiblioteket Nettbiblioteket. Du vil ikke finne alle dokumenter ved å bruke søkefeltet her på hafslundnett.no.

Kontakt oss

Nettbiblioteket har en redaksjon som har ansvar for nettsidene. Spørsmål eller tilbakemeldinger angående sidene kan rettes til nettbiblioteket@hafslund.no